miércoles, 12 de octubre de 2011Roger Mas


Dimarts 25 d'octubre, a les 11.30, canta poemes d'Al Cel, de Mn. Cinto Verdaguer.